top of page

Suomi

Suomalaisen enemmistön etua on ajettava niin maahanmuutto-, EU- kuin oikeuspolitiikan saralla. Politiikan lähtökohdan on oltava tavoitella sitä mikä hyödyttää suomalaista enemmistöä ja vastaa kansalaisten käsitystä maalaisjärjellä tehdystä päätöksenteosta.

Maahanmuutto ja kansa

Suomen nykyinen maahanmuuttopolitiikka perustuu lähinnä haluun pelastaa koko maailma, vaikka lähtökohdan tulisi olla oma kansa ja valtio ensin, mahdollisuuksien mukaan muut. Tämä on merkittävä tekijä Suomen muutenkin huolestuttavassa taloustilanteessa ja alati heikentyvässä yleisturvallisuudessa.

Laki ja oikeus

Suomalaista maalaisjärkeä vastaan sotii mitä räikeimmin nykyinen rikosoikeus- ja sananvapauskysymys. Ikävistä puheista ja kirjoituksista tuomitaan näyttävästi, samalla kun väkivalta- ja seksuaalirikolliset saavat lievennystä tuomioihinsa, milloin milläkin järjenvastaisin perustein.

Itsenäisyys ja päätösvalta

Suomi on suomalaisten ainoa turvapaikka, ainoa paikka harjoittaa omaa kieltään ja perinteitään. Säilytetään kuntatason päätösvalta itsenäisillä kunnilla ja valtakunnallinen päätösvalta itsenäisellä Suomella.

Suomi: Issues
bottom of page