top of page
Search
  • Antti Moisander

Valtuustoaloite valtuutettujen ilmoitusvelvollisuudesta hyödyntämistään eduista

Valtuustoaloite valtuutettujen ilmoitusvelvollisuudesta hyödyntämistään eduista
Valtuutetut saavat varsinaisten kokouspalkkioiden ohella useita muita rahanarvoisia etuja. Tarjottuihin etuihin kuuluu muun muassa kutsuja kaupungin aitioon Nokia Arenan peleihin, erinäisiin teatterinäytöksiin ja konsertteihin sekä esimerkiksi valtuutetuille postitettuja museokortteja.


Etuja toimitetaan valtuutetuille myös pyytämättä, eivätkä valtuutetut näin ollen saa mahdollisuutta kieltäytyä tarjotuista eduista.


Esitän, että valtuutetuille avataan ilmoituskanava, johon heille tulee velvoite ilmoittaa mikäli he hyödyntävät asemansa puolesta veloituksetta saamiaan rahanarvoisia etuja. Valtuutetuille ei asetettaisi ilmoitusvelvoitetta mikäli heille tarjotaan etuja, mutta jättävät hyödyntämättä niitä.


Jo nyt valtuutettujen ilmoittamat sidonnaisuusilmoitukset ovat julkista tietoa. Aloitteen tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä kaupunkilaisten ja valtuutettujen välillä sekä ennaltaehkäistä mahdollisia väärinkäytöksiä lobbareiden taholta.
Antti Moisander

Kaupunginvaltuutettu (ps.)
Valtuustoaloite jätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2023


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Tammikuussa 2022 käytiin laatuaan ensimmäiset aluevaalit. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valittiin varsinaisia jäseniä kolmestatoista kunnasta. Kymmenen kuntaa jäi näin ollen ilman omaa

Pirkanmaan liiton strategia Pirkanmaan liiton strategia on noin viiden vuoden aikajänteeseen tähtäävä asiakirja, joka tulee suuntaamaan liiton toimintatapaa, valintoja ja kulttuuria. Strategiaa täsmen

Post: Blog2_Post
bottom of page