top of page
Search
  • Antti Moisander

Valtuustoaloite muistomerkin pystyttämiseksi Ukrainan sankareille Kiovanpuistoon

Valtuustoaloite muistomerkin pystyttämiseksi Ukrainan sankareille KiovanpuistoonUkrainan kansa on puolustanut urhoollisesti maataan Venäjän 24.2.2022 aloittamaa perusteetonta hyökkäystä vastaan. Moni ukrainalainen sotilas on menettänyt henkensä puolustaessaan kotiaan. Sota on aiheuttanut myös lukuisia täysin viattomia siviiliuhreja.


Ukrainan pääkaupunki Kiova on Tampereen ensimmäinen ystävyyskaupunki. Kalevan kirkon ja uintikeskuksen väliltä löytyykin ystävyyskaupunkimme mukaan vuonna 1980 nimetty Kiovanpuisto. Kiovanpuisto on nimensä ja historiansa puolesta mitä soveliain paikka kunnioittamaan Ukrainan ja pääkaupungin puolustuksen johtohahmoja, presidentti Volodymyr Zelenskyiä ja Kiovan pormestaria Vitali Klitschkoa, sekä muistamaan jokaista Ukrainan puolesta kaatunutta.


Esitän kaupungin ryhtyvän toimiin muistomerkin toteuttamisen valmistelemiseksi, realistisella budjetilla ja Kiovanpuiston kokonaisuuteen soveltuvaan lokaatioon.
Kaupunginvaltuutettu Antti Moisander (ps)
Valtuustoaloite jätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.3.2022


68 views0 comments

Recent Posts

See All

Tammikuussa 2022 käytiin laatuaan ensimmäiset aluevaalit. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valittiin varsinaisia jäseniä kolmestatoista kunnasta. Kymmenen kuntaa jäi näin ollen ilman omaa

Pirkanmaan liiton strategia Pirkanmaan liiton strategia on noin viiden vuoden aikajänteeseen tähtäävä asiakirja, joka tulee suuntaamaan liiton toimintatapaa, valintoja ja kulttuuria. Strategiaa täsmen

Post: Blog2_Post
bottom of page