top of page
Search
  • Antti Moisander

Valtuustoaloite julkisten saniteettitilojen lisäämiseksi keskustaan kesäkaudelle

Valtuustoaloite julkisten saniteettitilojen lisäämiseksi keskustaan kesäkaudelle




Tampereen puistot ovat kesäisin hyvin suosittuja ajanviettopaikkoja, niin nuorison kuin muunkin väestön keskuudessa. Viimeistään silloin kun on aihetta juhlaan, kuten esimerkiksi vappuna tai voitetun jääkiekkopelin jälkeen, osoittautuvat keskustan julkiset saniteettitilat täysin riittämättömiksi.


Tampereen keskusta-aluetta palvelee kourallinen julkisia wc-tiloja, jotka nekin ovat arkisin lähinnä huumeiden käyttäjien suosiossa. Yleisöjuhlissa tämä johtaa yleisten ulkoilualueiden sotkemiseen ja puisto- ja torialueita ympäröivien liiketilojen häirintään.


Esitän, että kaupunki selvittää mahdollisuuden hankkia kesäkaudelle Tampereellakin yleisötapahtumissa nähtyjä ratkaisuja saniteettitiloiksi suosituimmille ulkoilualueille, kuten Koskipuistoon. Väliseinillä erotetut pisuaarit, bajamajat tai liikuteltavat wc-vaunut sijoitettaisiin puistoihin kesäkaudella, vähintään suurimpien yleisötapahtumien ajaksi. Ilkivallan ja väärinkäytösten minimoimiseksi tulisi myös pääsymaksun optio pitää avoimena.




Antti Moisander

Kaupunginvaltuutettu (ps.)




Valtuustoaloite jätetty kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6.2022

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Tammikuussa 2022 käytiin laatuaan ensimmäiset aluevaalit. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valittiin varsinaisia jäseniä kolmestatoista kunnasta. Kymmenen kuntaa jäi näin ollen ilman omaa

Pirkanmaan liiton strategia Pirkanmaan liiton strategia on noin viiden vuoden aikajänteeseen tähtäävä asiakirja, joka tulee suuntaamaan liiton toimintatapaa, valintoja ja kulttuuria. Strategiaa täsmen

Post: Blog2_Post
bottom of page