top of page
Search
  • Antti Moisander

Neuvoa-antava kuntalaisäänestys Tampereen Veden yhtiöittämisestä

Tampereen kaupunginvaltuusto äänesti 30.1. valtuuston kokouksessa Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Päätös syntyi äänin 47-19, yksi tyhjä.


Yhtiöittämistä vastaan asettuivat lähinnä perussuomalaiset ja vasemmistoliitto, kahden sosiaalidemokraatin äänestäessä vastaan ja yhden vihreän äänestäessä tyhjää.


Yhtiöittämishanke on herättäny suurta huolta tamperelaisten keskuudessa. Muistissa ovat esimerkkitapaukset sähkölaitosten yhtiöittämisistä. Tästä huolimatta, valtuustossa puhuttaneille tulevaisuuden uhkakuville lähinnä kohauteltiin hartioita.


Yhtiöittämistä kannattaneissa puheenvuoroissa muistuteltiin useaan otteeseen, ettei yhtiöittäminen tarkoita yksityistämistä, eivätkä he ole yksityistämistä ajamassakaan. Tälle lupaukselle haluttiin silti takuut, ettei yksityistämistä lähdetä edes suunnittelemaan ilman valtuuston hyväksyntää.


Sähkö ja vesi ovat molemmat jokaista kaupunkilaista koskettavia perustarpeita. Kysymys on niin suuri, että voidaanko yksistään kolmentoista kaupunginhallituksen jäsenen tai 67-jäsenisen kaupunginvaltuuston päätökseen luottaa, lähes 250 000 asukkaan kaupungissa?


Yhtenä päätöksenteon välineenä tunnetaan neuvoa-antava kuntalaisäänestys. Tätä demokratian muotoa ei kuitenkaan juurikaan hyödynnetä. Kun puhumme huoltovarmuutta ja jokaista asukasta koskettavasta kysymyksestä, näkisin tarpeellisena kysyä laajemman yleisön mielipidettä päätökseen. Yksi äänestys toisi meille uurnille lähtevän kansan enemmistön mielipiteen valtuustosalin ulkopuolelta.Antti Moisander

Kaupunginvaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas (ps.)

TampereJulkaistu PS-lehdessä 2/2023

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Tammikuussa 2022 käytiin laatuaan ensimmäiset aluevaalit. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valittiin varsinaisia jäseniä kolmestatoista kunnasta. Kymmenen kuntaa jäi näin ollen ilman omaa

Pirkanmaan liiton strategia Pirkanmaan liiton strategia on noin viiden vuoden aikajänteeseen tähtäävä asiakirja, joka tulee suuntaamaan liiton toimintatapaa, valintoja ja kulttuuria. Strategiaa täsmen

Post: Blog2_Post
bottom of page