top of page
Search
  • Antti Moisander

Konservatiivisen kirkon puolesta

Seuraavat seurakuntavaalit käydään jälleen 20. marraskuuta. Ennakkoäänestys toimitetaan 8.-12.11.


Olemme joutuneet lukemaan kuluneiden vuosien aikana yhä kiihtyvään tahtiin, kuinka Suomen valtionkirkko on unohtanut perimmäisen merkityksensä, keskittyen kirkolle kuulumattomiin toisarvoisiin teemoihin.


Räikeänä esimerkkinä voitaneen nostaa esiin Tampereen seurakuntien aikomus toteuttaa yhteistapahtuma radikaalin ympäristöliike Elokapinan kanssa. Tampereen seurakunnat perääntyivät kuitenkin lopulta hankkeesta, osaltaan perussuomalaisten kansanedustajan Sebastian Tynkkysen luoman paineen myötävaikutuksesta.


Tulevien seurakuntavaalien ehdokaslistoihin tutustuessa ei voi välttyä huomaamasta, että kaksi teemaa toistuu listoilla: uudistushalu ja ilmastotoimet.


Kirkon uudistaminen ei välttämättä ole aivan tyhjästä temmattu ajatus. Mutta on eri asia, haluaako uudistaa kirkkoa, jotta jäsenkato saadaan käännettyä laskuun, vai uudistaa kirkkoa lähtemään mukaan pride-aatteeseen. Ilmastotoimia taas on astetta vaikeampaa niputtaa seurakuntien toimialaan kuuluvaksi aiheeksi.


Seurakuntien varat ovat rajalliset, ja siitä johtuen on mitä tärkeintä, että varat ohjataan seurakunnille oleelliseen toimintaan ja seurakunnan jäsenten tukemiseen näinä epävakaina aikoina.


Säilytetään kulttuuriperintöä vaaliva konservatiivinen luterilainen kirkko.Antti Moisander

Kaupunginvaltuutettu (ps.)

Seurakuntavaaliehdokas

Tampereen tuomiokirkkoseurakunta


Julkaistu PS-lehdessä 10/2022

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Tammikuussa 2022 käytiin laatuaan ensimmäiset aluevaalit. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valittiin varsinaisia jäseniä kolmestatoista kunnasta. Kymmenen kuntaa jäi näin ollen ilman omaa

Post: Blog2_Post
bottom of page